daikin.asia

Tra cứu nhanhTất cả

Tên sản phẩm
Khoảng giá (VNĐ)
Từ: Đến:
Theo hãng sản xuất (Xem/Ẩn)
Sản phẩm Khuyến mãi Đấu giá
Danh sách Ảnh
Hiển thị 1-25/25 sản phẩm (1/1 trang)
Đặt mua
Hình ảnh Thông tin sản phẩm Thông tin chi tiết Bảo hành
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi FXCQ20AVM
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi FXCQ20AVM
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Giới thiệu dàn lạnh VRV FXCQ20AVM Dàn lạnh VRV FXCQ20AVM 2 hướng thổi thuộc hệ điều hòa trung tâm VRV của Daikin sử dụng dòng Gas R410a, tiết kiệm năng lượng, thân thiện và bảo vệ môi trường, không gây độc hại. Với công suất lạnh 7.500 BTU/h, công suất sưởi 8.500 BTU/h, phù hợp với diện tích phòng dưới 10m². FXCQ20AVM kết nối được với cả dàn nóng 1 chiều và 2 chiều của hệ VRV IV-S, VRV H, VRV A. ... 12 tháng
(Còn hàng)
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi FXCQ25AVM
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi FXCQ25AVM
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Giới thiệu dàn lạnh VRV FXCQ25AVM Dàn lạnh VRV FXCQ25AVM 2 hướng thổi thuộc hệ điều hòa trung tâm VRV của Daikin sử dụng dòng Gas R410a, tiết kiệm năng lượng, thân thiện và bảo vệ môi trường, không gây độc hại. Với công suất lạnh 9.600 BTU/h, công suất sưởi 10.900 BTU/h, phù hợp với diện tích phòng dưới 10-15m². FXCQ25AVM kết nối được với cả dàn nóng 1 chiều và 2 chiều của hệ VRV IV-S, VRV H, VR ... 12 tháng
(Còn hàng)
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi FXCQ32AVM
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi FXCQ32AVM
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Giới thiệu dàn lạnh VRV FXCQ32AVM Dàn lạnh VRV FXCQ32AVM 2 hướng thổi thuộc hệ điều hòa trung tâm VRV của Daikin sử dụng dòng Gas R410a, tiết kiệm năng lượng, thân thiện và bảo vệ môi trường, không gây độc hại. Với công suất lạnh 12.300 BTU/h, công suất sưởi 13.600 BTU/h, phù hợp với diện tích phòng dưới 15-18m². FXCQ32AVM kết nối được với cả dàn nóng 1 chiều và 2 chiều của hệ VRV IV-S, VRV H, V ... 12 tháng
(Còn hàng)
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi FXCQ40AVM
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi FXCQ40AVM
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Giới thiệu dàn lạnh VRV FXCQ40AVM Dàn lạnh VRV FXCQ40AVM 2 hướng thổi thuộc hệ điều hòa trung tâm VRV của Daikin sử dụng dòng Gas R410a, tiết kiệm năng lượng, thân thiện và bảo vệ môi trường, không gây độc hại. Với công suất lạnh 15.400 BTU/h, công suất sưởi 17.100 BTU/h, phù hợp với diện tích phòng dưới 18-20m². FXCQ40AVM kết nối được với cả dàn nóng 1 chiều và 2 chiều của hệ VRV IV-S, VRV H, V ... 12 tháng
(Còn hàng)
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi FXCQ50AVM
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi FXCQ50AVM
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Giới thiệu dàn lạnh VRV FXCQ50AVM Dàn lạnh VRV FXCQ50AVM 2 hướng thổi thuộc hệ điều hòa trung tâm VRV của Daikin sử dụng dòng Gas R410a, tiết kiệm năng lượng, thân thiện và bảo vệ môi trường, không gây độc hại. Với công suất lạnh 19.100 BTU/h, công suất sưởi 21.500 BTU/h, phù hợp với diện tích phòng dưới 20-25m². FXCQ50AVM kết nối được với cả dàn nóng 1 chiều và 2 chiều của hệ VRV IV-S, VRV H, V ... 12 tháng
(Còn hàng)
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi FXCQ63AVM
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi FXCQ63AVM
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Giới thiệu dàn lạnh VRV FXCQ63AVM Dàn lạnh VRV FXCQ63AVM 2 hướng thổi thuộc hệ điều hòa trung tâm VRV của Daikin sử dụng dòng Gas R410a, tiết kiệm năng lượng, thân thiện và bảo vệ môi trường, không gây độc hại. Với công suất lạnh 24.200 BTU/h, công suất sưởi 27.300 BTU/h, phù hợp với diện tích phòng dưới 25-35m². FXCQ63AVM kết nối được với cả dàn nóng 1 chiều và 2 chiều của hệ VRV IV-S, VRV H, V ... 12 tháng
(Còn hàng)
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi FXCQ80AVM
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi FXCQ80AVM
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Giới thiệu dàn lạnh VRV FXCQ80AVM Dàn lạnh VRV FXCQ80AVM 2 hướng thổi thuộc hệ điều hòa trung tâm VRV của Daikin sử dụng dòng Gas R410a, tiết kiệm năng lượng, thân thiện và bảo vệ môi trường, không gây độc hại. Với công suất lạnh 30.700 BTU/h, công suất sưởi 34.100 BTU/h, phù hợp với diện tích phòng dưới 35-40m². FXCQ80AVM kết nối được với cả dàn nóng 1 chiều và 2 chiều của hệ VRV IV-S, VRV H, V ... 12 tháng
(Còn hàng)
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi FXCQ125AVM
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 2 Hướng Thổi FXCQ125AVM
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Giới thiệu dàn lạnh VRV FXCQ125AVM Dàn lạnh VRV FXCQ125AVM 2 hướng thổi thuộc hệ điều hòa trung tâm VRV của Daikin sử dụng dòng Gas R410a, tiết kiệm năng lượng, thân thiện và bảo vệ môi trường, không gây độc hại. Với công suất lạnh 47.800 BTU/h, công suất sưởi 54.600 BTU/h, phù hợp với diện tích phòng dưới 40-65m². FXCQ125AVM kết nối được với cả dàn nóng 1 chiều và 2 chiều của hệ VRV IV-S, VRV H ... 12 tháng
(Còn hàng)
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 4 Hướng Thổi FXZQ20MVE
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 4 Hướng Thổi FXZQ20MVE
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Giới thiệu dàn lạnh VRV FXZQ20MVE Dàn lạnh VRV FXZQ20MVE âm trần cassette nhỏ gọn 4 hướng thổi thuộc hệ thống điều hòa trung tâm VRV, sử dụng dòng Gas R410a. Với công suất lạnh 7.500 BTU/h, công suất sưởi 8.500 BTU/h, FXZQ20MVE phù hợp với diện tích phòng dưới 10m². Sản phẩm này tiết kiệm năng lượng, thân thiện và bảo vệ môi trường, không gây độc hại, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. D ... 12 tháng
(Còn hàng)
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 4 Hướng Thổi FXZQ25MVE
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 4 Hướng Thổi FXZQ25MVE
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Giới thiệu dàn lạnh VRV FXZQ25MVE Dàn lạnh VRV FXZQ25MVE âm trần cassette nhỏ gọn 4 hướng thổi thuộc hệ thống điều hòa trung tâm VRV, sử dụng dòng Gas R410a. Với công suất lạnh 9.600 BTU/h, công suất sưởi 10.900 BTU/h, FXZQ25MVE phù hợp với diện tích phòng dưới 10-15m². Sản phẩm này tiết kiệm năng lượng, thân thiện và bảo vệ môi trường, không gây độc hại, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Dàn l ... 12 tháng
(Còn hàng)
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 4 Hướng Thổi FXZQ32MVE
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 4 Hướng Thổi FXZQ32MVE
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Giới thiệu dàn lạnh VRV FXZQ32MVE Dàn lạnh VRV FXZQ32MVE âm trần cassette nhỏ gọn 4 hướng thổi thuộc hệ thống điều hòa trung tâm VRV, sử dụng dòng Gas R410a. Với công suất lạnh 12.300 BTU/h, công suất sưởi 13.600 BTU/h, FXZQ32MVE phù hợp với diện tích phòng dưới 15-18m². Sản phẩm này tiết kiệm năng lượng, thân thiện và bảo vệ môi trường, không gây độc hại, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Dàn ... 12 tháng
(Còn hàng)
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 4 Hướng Thổi FXZQ40MVE
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette 4 Hướng Thổi FXZQ40MVE
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Giới thiệu dàn lạnh VRV FXZQ40MVE Dàn lạnh VRV FXZQ40MVE âm trần cassette nhỏ gọn 4 hướng thổi thuộc hệ thống điều hòa trung tâm VRV, sử dụng dòng Gas R410a. Với công suất lạnh 15.400 BTU/h, công suất sưởi 17.100 BTU/h, FXZQ40MVE phù hợp với diện tích phòng dưới 18-20m². Sản phẩm này tiết kiệm năng lượng, thân thiện và bảo vệ môi trường, không gây độc hại, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Dàn ... 12 tháng
(Còn hàng)
Dàn Lạnh VRV Daikin Cassette Âm Trần 1 Hướng Thổi FXEQ63AV36
Dàn Lạnh VRV Daikin Cassette Âm Trần 1 Hướng Thổi FXEQ63AV36
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Giới thiệu dàn lạnh VRV FXEQ63AV36 Dàn lạnh VRV FXEQ63AV36 âm trần cassette 1 hướng thổi thuộc hệ điều hòa trung tâm VRV. Với công suất lạnh 24.200 BTU/h, công suất sưởi 27.300 BTU/h, phù hợp với diện tích phòng 25-35m². FXEQ63AV36 kết nối được với cả dàn nóng 1 chiều và 2 chiều của hệ VRV IV-S, VRV H, VRV A. FXEQ63AV36 có kích thước máy giống với FXEQ50AV36. Tính năng nổi bật của dàn lạnh VRV ... 12 tháng
(Còn hàng)
FXEQ50AV36
FXEQ50AV36
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Dàn Lạnh VRV Daikin Cassette Âm Trần 1 Hướng Thổi FXEQ50AV36 là một hệ thống điều hòa không khí của Daikin, được thiết kế để lắp đặt ẩn trong trần nhà. Đây là một loại dàn lạnh hiệu suất cao và đa chức năng, thích hợp cho các không gian văn phòng, nhà hàng, khách sạn và các ứng dụng thương mại khác. Thông số kỹ thuật: Công suất lạnh: 19.100 BTU/h (British Thermal Units per hour). Đây l ... 12 tháng
(Còn hàng)
FXEQ32AV36
FXEQ32AV36
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Dàn Lạnh VRV Daikin Cassette Âm Trần 1 Hướng Thổi FXEQ32AV36 là một sản phẩm dàn lạnh hiệu suất cao của Daikin, một thương hiệu hàng đầu trong ngành điều hòa không khí. Đây là một loại dàn lạnh cassette được thiết kế để lắp đặt âm trần, có khả năng thổi không khí theo một hướng. Công suất lạnh của dàn lạnh là 12.300 BTU/h, cho phép làm lạnh không gian một cách hiệu quả. Ngoài ra, dàn lạnh c ... 12 tháng
(Còn hàng)
FXEQ25AV36
FXEQ25AV36
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Dàn lạnh VRV Daikin Cassette Âm Trần 1 Hướng Thổi FXEQ25AV36 là một thiết bị điều hòa không khí được sản xuất và cung cấp chính hãng bởi Daikin, một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực điều hòa không khí. Dàn lạnh này được thiết kế dạng cassette âm trần, có khả năng thổi không khí theo một hướng và phù hợp cho việc lắp đặt trong những không gian trần thấp. Dàn lạnh VRV Daikin Cassette Âm Trầ ... 12 tháng
(Còn hàng)
FXEQ20AV36
FXEQ20AV36
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Dàn lạnh VRV Daikin Cassette Âm Trần 1 Hướng Thổi FXEQ20AV36 là một sản phẩm dàn lạnh cassette âm trần của hãng Daikin. Đây là một hệ thống điều hòa không khí đa dạng và tiện lợi, được thiết kế để sử dụng trong các không gian thương mại và văn phòng. Dàn lạnh này có công suất lạnh là 7.500 BTU/h và công suất sưởi là 8.500 BTU/h, giúp đáp ứng nhu cầu làm lạnh và sưởi ấm trong không gian. Với h ... 12 tháng
(Còn hàng)
FXEQ40AV36
FXEQ40AV36
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Dàn Lạnh VRV Daikin Cassette Âm Trần 1 Hướng Thổi FXEQ40AV36 là một sản phẩm dàn lạnh được cung cấp chính hãng bởi Daikin, một trong những nhà sản xuất hàng đầu về thiết bị điều hòa không khí. Dàn lạnh này được thiết kế dạng cassette âm trần, có khả năng thổi hướng ở một hướng duy nhất. Dàn Lạnh VRV Daikin Cassette Âm Trần 1 Hướng Thổi FXEQ40AV36 là một phần của hệ thống VRV (Variable Ref ... 12 tháng
(Còn hàng)
FXFQ40AVM
FXFQ40AVM
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Dàn Lạnh VRV Cassette Đa Hướng Thổi FXFQ40AVM là một sản phẩm dàn lạnh có công suất lạnh là 15.400 BTU/h và công suất sưởi là 17.100 BTU/h. Đây là một loại dàn lạnh được thiết kế để sử dụng trong hệ thống VRV (Variable Refrigerant Volume) hoặc VRF (Variable Refrigerant Flow). Dàn lạnh VRV Cassette Đa Hướng Thổi FXFQ40AVM có khả năng thổi không khí ra từ nhiều hướng khác nhau, giúp p ... 12 tháng
(Còn hàng)
FXFQ32AVM
FXFQ32AVM
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Dàn lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette Đa Hướng Thổi FXFQ32AVM là một hệ thống làm lạnh chất lượng cao, sản xuất bởi Daikin – một thương hiệu nổi tiếng và đáng tin cậy trong ngành công nghiệp điều hòa không khí. Dàn lạnh này có công suất lạnh 12.300 BTU, phù hợp cho các không gian nhỏ và vừa như phòng ngủ, phòng khách, văn phòng nhỏ, và các cửa hàng nhỏ. Sản phẩm được cung cấp chính hãn ... 12 tháng
(Còn hàng)
FXFQ25AVM
FXFQ25AVM
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Dàn lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette Đa Hướng Thổi FXFQ25AVM là một sản phẩm công nghệ cao được cung cấp chính hãng bởi HRT (Heat Refrigeration Technology), một nhà thầu HVAC hàng đầu tại Hà Nội, Việt Nam. Sản phẩm này có công suất lạnh 9.600BTU. Dàn lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette Đa Hướng Thổi FXFQ25AVM được thiết kế để lắp đặt âm trần, giúp tiết kiệm không gian và đồng thời mang lại ... 12 tháng
(Còn hàng)
FXFQ50AVM
FXFQ50AVM
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette Đa Hướng Thổi FXFQ50AVM là một sản phẩm điều hòa không khí được phân phối chính hãng bởi công ty Daikin. Đây là một dàn lạnh VRV (Variable Refrigerant Volume) có công suất lạnh là 19.100BTU/h. Sản phẩm này được sản xuất tại Thái Lan. Dàn lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette Đa Hướng Thổi FXFQ50AVM có thiết kế âm trần cassette, giúp lắp đặt dễ dàng ... 12 tháng
(Còn hàng)
FXFQ63AVM
FXFQ63AVM
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette Đa Hướng Thổi FXFQ63AVM là một sản phẩm điều hòa không khí của hãng Daikin. Dàn lạnh này có công suất lạnh 24.200BTU/h và được sản xuất tại Thái Lan. Sản phẩm này được cung cấp chính hãng tại HRT (Heat Refrigeration Technology), một nhà thầu HVAC hàng đầu tại Hà Nội, Việt Nam. HRT là một địa chỉ đáng tin cậy để mua và lắp đặt các thiết bị điều hòa không ... 12 tháng
(Còn hàng)
FXFQ80AVM
FXFQ80AVM
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Dàn lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette Đa Hướng Thổi FXFQ80AVM là một hệ thống lạnh được sản xuất và cung cấp chính hãng bởi Daikin, một trong những nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực điều hòa không khí và hệ thống HVAC. Dàn lạnh này có công suất lạnh là 30.700 BTU/h và công suất sưởi là 34.100 BTU/h, cho phép nó hoạt động hiệu quả để làm mát hoặc sưởi ấm một không gian. Dàn lạ ... 12 tháng
(Còn hàng)
FXFQ100AVM
FXFQ100AVM
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Dàn Lạnh VRV Daikin Âm Trần Cassette Đa Hướng Thổi FXFQ100AVM là một sản phẩm dàn lạnh được sản xuất và cung cấp bởi Daikin, một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực điều hòa không khí và hệ thống thông gió. Dàn lạnh này có công suất lạnh là 38.200BTU/h, giúp làm mát không gian hiệu quả. Sản phẩm VRV Daikin Âm Trần Cassette Đa Hướng Thổi FXFQ100AVM được thiết kế dạng âm trần c ... 12 tháng
(Còn hàng)
Đặt mua
Hiển thị 1-25/25 sản phẩm (1/1 trang)
Hiển thị: Danh sách Ảnh